fetch_assoc()){ ?>
fetch_assoc()){ $aReviews = $oBookControl->getReviewsByBookId($_GET['bookID']); ?>

succes && $dlRS->numRows>0){ ?>

Meer informatie:

fetch_assoc()){ ?>
auteur:
isbn:
aantal pagina's:
' : '';?> :
succes && $genreRS->numRows>0){ $genres=array(); while($genre=$genreRS->fetch_assoc()){ $genres[]=''.$genre['genrename'].''; } echo '
genres: '.implode(' ,',$genres); } ?>

bestellen
0) { ?>

Recensies bij dit boek

Meer uit dezelfde categorie ".$_GET['bookID']; $bookRS=DB::query($sSQL); while($book=$bookRS->fetch_assoc()){ ?>